hidden_loading.gif Lūdzu uzgaidiet..
 

LIIS Mācību materiāli

Materiāli ir izstrādāti Latvijas izglītības informatizācijas sistēmas projekta ietvaros ar Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu.

 
Priekšmeti
Filtrēt pēc:      Meklēt
 
Visas datnes
Algebra
Anatomija
Angļu valoda
Apkārtnes un dabas mācība
Astronomija
Bioloģija
Biomehānika
Cilvēks. Daba. Sabiedrība
Dabaszinības
Datorzinības
Ekonomika
Ētika
Fakultatīvās nodarbības
Filozofija
Fizika
Fizkultūra
Folklora
Franču valoda
Ģeogrāfija
Ģeometrija
Ievads ekonomikā
Informātika
Informātika un datori
Ķīmija
Kultūras vēsture
Latviešu valoda
Lietišķā informātika
Literatūra
Loģika
Mājturība
Mākslas vēsture
Matemātika
Medicīna
Mūzika
Pedagoģija un psiholoģija
Politika un tiesības
Programmēšana
Psiholoģija
Rokdarbi
Statistika
Svešvaloda
Tehniskā grafika
Vācu valoda
Veselības mācība
Vēsture
Vides izglītība
Vides mācība
Vides zinības
Vizuālā māksla
Zviedru valoda
 
 
Materiāla nosaukums Autors
Attīstošās spēles bērniem ar kustību traucējumiem Jurjāns Pāvils
Fonētika Āboltiņa-Auziņa Ilze,Timofejeva Lāsma
Ieraksti pareizo galotni! Mackēviča Arta,Kaže Raimonds
Ievads latviešu valodas vēsturē Baltiņa Maija,Levāne-Petrova Kristīne
Interpunkcija Pētersons Andris,Āboltiņa-Auziņa Ilze
Izrunas kontroles programmatūra Auziņa Ilze,Bērziņa Sanita,Grūzītis Normunds
Kontekstuālo sinonīmu vārdnīca Mazvērsīte Ilze
Latviešu - krievu - latviešu terminu vārdnīca Grūzītis Normunds,Vēvere Alise,Osetrova Tatjana,Spektors Andrejs,Krātiņa Ingūna,Levāne Ruta,Mihailova Ina,Dumberga Laura,Milčonoka Everita
Latviešu-krievu vārdnīca ar vārdu skaidrojumiem Milčonoka Everita,Podskočija Elīna,Vanaga Kristīne
Latviešu literārā valoda Kacare Inga,Krauze-Krūze Baiba
Latviešu rakstu valoda Mackēviča Arta,Kaže Raimonds,Kaže Aleksandrs
Latviešu valoda bērniem ar dzirdes traucējumiem Āboltiņa-Auziņa Ilze,Drulle Aina,Podskočija Elīna
Latviešu valoda mazākumtautību skolām Krauze-Krūze Baiba,Andronovs Aleksejs
Latviešu valoda pamatskolai Auziņa Ilze,Jankovska Anita,Krauze-Krūze Baiba,Levāne-Petrova Kristīne,Nešpore Gunta
Latviešu valodas e-kurss bilingvālai apmācībai. Morfoloģijas kurss angļu valodā Milčonoka Everita
Latviešu valodas e-kurss bilingvālai apmācībai. Morfoloģijas kurss krievu valodā Daugaviete Anna
Latviešu valodas e-kurss bilingvālai apmācībai. Sintakses kurss angļu valodā Nešpore Gunta,Nau Nikola
Latviešu valodas e-kurss bilingvālai apmācībai. Sintakses kurss krievu valodā Daugaviete Anna
Latviešu valodas e-kurss. Leksikoloģija Nešpore Gunta
Latviešu valodas e-kurss. Morfoloģija Dzelme Ilze
Latviešu valodas e-kurss. Sintakse Dzelme Ilze
Latviešu valodas stilistika Baltiņa Maija
Latviešu valodas vārdu mācības interaktīvs palīglīdzeklis Goba Kārlis
Latviešu valodniecības darbinieki Baltiņa Maija,Levāne-Petrova Kristīne
Latvijas sabiedrības tehnoloģiju ekspozīcija. LatSTE'05 Autoru kolektīvs
Leksikoloģija un leksikogrāfija Kacare Inga,Āboltiņa-Auziņa Ilze
Mācību materiāls latviešu valodā 9.klasei (gatavošanās eksāmenam) Vaivade Vineta,Zālīte Silvija
Mācību materiāls par vārdšķirām Vaivade Vineta
Morfoloģija Krauze-Krūze Baiba,Kacare Inga
Ortoēpija jeb pareizruna Āboltiņa-Auziņa Ilze,Pētersons Andris
Ortogrāfija jeb pareizrakstība Pētersons Andris
Pārskats par latviešu valodas datorapmācībā izmantojamo programmatūru Krauze-Krūze Baiba
Projektu darbs Salaspils 1. vidusskolā. Zālīte Silvija,Veidemane Maija,Griestiņa Vija,Brice Silvija,Putna Velta,Šiltere Regīna,Vlasenko Monika,Bokmeldere Eleonora ,Blaževiča Liene,Gabrāne Lāsma
Sintakse Rudzīte Inga,Eglīte Astrīda,Kacare Inga
Stila kļūdu datorizēta pārbaude Bērziņa Sanita,Podskočija Elīna,Stepanovs Uldis
Surdopedagoģija. Latviešu zīmju valoda Jankovska Anita
Teksta uzbūve un veidošana Baltiņa Maija
Testi latviešu valodā 8.-12.klasei. Pērkone Laima
Testi stilistikā Vulfa Astrida
Uzdevumi leksikoloģijā un stilistikā vidusskolai Vaivade Vineta
Vingrinājumi latviešu valodas I konjugācijas darbības vārdu apguvei cittautiešiem Mackēviča Arta,Kaže Raimonds
Vispārīgi atzinumi par valodu Pētersons Andris,Āboltiņa-Auziņa Ilze
 
© Mykoob Lietošanas noteikumi  Ierosinājumi  Kontaktinformācija