hidden_loading.gif Lūdzu uzgaidiet..
 

LIIS Mācību materiāli

Materiāli ir izstrādāti Latvijas izglītības informatizācijas sistēmas projekta ietvaros ar Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu.

 
Priekšmeti
Filtrēt pēc:      Meklēt
 
Visas datnes
Algebra
Anatomija
Angļu valoda
Apkārtnes un dabas mācība
Astronomija
Bioloģija
Biomehānika
Cilvēks. Daba. Sabiedrība
Dabaszinības
Datorzinības
Ekonomika
Ētika
Fakultatīvās nodarbības
Filozofija
Fizika
Fizkultūra
Folklora
Franču valoda
Ģeogrāfija
Ģeometrija
Ievads ekonomikā
Informātika
Informātika un datori
Ķīmija
Kultūras vēsture
Latviešu valoda
Lietišķā informātika
Literatūra
Loģika
Mājturība
Mākslas vēsture
Matemātika
Medicīna
Mūzika
Pedagoģija un psiholoģija
Politika un tiesības
Programmēšana
Psiholoģija
Rokdarbi
Statistika
Svešvaloda
Tehniskā grafika
Vācu valoda
Veselības mācība
Vēsture
Vides izglītība
Vides mācība
Vides zinības
Vizuālā māksla
Zviedru valoda
 
 
Materiāla nosaukums Autors Kategorija
Lapa 18 no 26, Kopā 770 ieraksti
PASCAL valoda skolēniem un skolotājiem Kuzmina Ludmila,Kuzmins Jurijs Informātika
PASCAL valoda skolēniem un skolotājiem Kuzmina Ludmila,Kuzmins Jurijs Datorzinības
Pastaigas Tetrapasaulē. Tetramino. Cibulis Andrejs Matemātika
PDF dokumentu veidošana Windows95 vidē Straujums Uldis Informātika
PDF dokumentu veidošana Windows95 vidē Straujums Uldis Datorzinības
Pentamino. 1. un 2. daļa Cibulis Andrejs Matemātika
Pentamino. 1. un 2. daļa. Cibulis Andrejs Matemātika
Personālo datoru uzbūve. Lokālais tīkls. Lāce Ilze,Geske Andrejs,Geske Sigita Datorzinības
Personālo datoru uzbūve. Lokālais tīkls. Lāce Ilze,Geske Andrejs,Geske Sigita Informātika
Pētniecības uzdevumi matemātikā jaunāko klašu skolēniem Ciekure Vija Matemātika
Pētnieciskā darba rezultātu noformēšana Kļaviņš Māris Informātika
Pieaugušo izglītība - skolotāju tālākizglītībai Birziņa Rita Pedagoģija un psiholoģija
Praktikums vienādojumu sistēmu risināšanā Andžāns Agnis,Andrejeva-Andersone Anita,Ramāna Līga Matemātika
Praktikums vienādojumu sistēmu risināšanā Andžāns Agnis,Andrejeva-Andersone Anita,Ramāna Līga Algebra
Praktiskie darbi programmā MS Excel pamatskolai Miķis Andrejs Informātika
Praktiskie darbi programmēšanas valodā „Pascal” Miķis Andrejs Informātika
Praktiskie darbi programmēšanas valodā „Pascal” Miķis Andrejs Datorzinības
Praktiskie darbi programmēšanas valodā „Pascal” Miķis Andrejs Programmēšana
Prasības matemātikas satura apguvei beidzot vidusskolu Blūma Laine,France Ilze Matemātika
Prasības matemātikas satura apguvei beidzot vidusskolu Blūma Laine,France Ilze Algebra
Prasības matemātikas satura apguvei beidzot vidusskolu Blūma Laine,France Ilze Ģeometrija
Prasības matemātikas satura apguvei sākumskolā un pamatskolā Blūma Laine,France Ilze Matemātika
Profesora Cipariņa kluba 1984./1985. - 1990./1991. m.g. uzdevumi un atrisinājumi Andžāns Agnis,Krauze Sandra Matemātika
Profesora Cipariņa kluba 1992./93.m.g. uzdevumi un atrisinājumi Andžāns Agnis,Broka Elvīra,Cauka Anita Matemātika
Profesora Cipariņa kluba 2000./2001. m.g. uzdevumi un to atrisinājumi Andžāns Agnis,Broka Elvīra,Cauka Anita Algebra
Profesora Cipariņa kluba 2000./2001. m.g. uzdevumi un to atrisinājumi Andžāns Agnis,Broka Elvīra,Cauka Anita Ģeometrija
Profesora Cipariņa kluba 2000./2001. m.g. uzdevumi un to atrisinājumi Andžāns Agnis,Broka Elvīra,Cauka Anita Matemātika
Profesora Cipariņa kluba uzdevumi, ievaduzdevumi un to atrisinājumi; 1978./79.m.g. Andžāns Agnis,Broka Elvīra,Cauka Anita Algebra
Profesora Cipariņa kluba uzdevumi, ievaduzdevumi un to atrisinājumi; 1978./79.m.g. Andžāns Agnis,Broka Elvīra,Cauka Anita Matemātika
Profesora Cipariņa kluba uzdevumi, ievaduzdevumi un to atrisinājumi; 1978./79.m.g. Andžāns Agnis,Broka Elvīra,Cauka Anita Ģeometrija
 
© Mykoob Lietošanas noteikumi  Ierosinājumi  Kontaktinformācija