hidden_loading.gif Lūdzu uzgaidiet..
 

LIIS Mācību materiāli

Materiāli ir izstrādāti Latvijas izglītības informatizācijas sistēmas projekta ietvaros ar Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu.

 
Priekšmeti
Filtrēt pēc:      Meklēt
 
Visas datnes
Algebra
Anatomija
Angļu valoda
Apkārtnes un dabas mācība
Astronomija
Bioloģija
Biomehānika
Cilvēks. Daba. Sabiedrība
Dabaszinības
Datorzinības
Ekonomika
Ētika
Fakultatīvās nodarbības
Filozofija
Fizika
Fizkultūra
Folklora
Franču valoda
Ģeogrāfija
Ģeometrija
Ievads ekonomikā
Informātika
Informātika un datori
Ķīmija
Kultūras vēsture
Latviešu valoda
Lietišķā informātika
Literatūra
Loģika
Mājturība
Mākslas vēsture
Matemātika
Medicīna
Mūzika
Pedagoģija un psiholoģija
Politika un tiesības
Programmēšana
Psiholoģija
Rokdarbi
Statistika
Svešvaloda
Tehniskā grafika
Vācu valoda
Veselības mācība
Vēsture
Vides izglītība
Vides mācība
Vides zinības
Vizuālā māksla
Zviedru valoda
 
 
Materiāla nosaukums Autors Kategorija
Lapa 25 no 26, Kopā 770 ieraksti
Vide un veselība Jūrmalietis Roberts,Birziņa Rita Vides izglītība
Vidusskolas algebras kursa informatīvi didaktiskā apdare Andžāns Agnis,Āboltiņa Baiba,Kriķis Dainis,Smotrovs Jānis,Šteiners Kārlis,Zariņš Pēteris Matemātika
Vidusskolas algebras kursa informatīvi didaktiskā apdare Andžāns Agnis,Āboltiņa Baiba,Kriķis Dainis,Smotrovs Jānis,Šteiners Kārlis,Zariņš Pēteris Algebra
Vidusskolas ģeometrijas kursa informatīvi didaktiskā apdare Vasiļevska Aija Matemātika
Vidusskolas ģeometrijas kursa informatīvi didaktiskā apdare Vasiļevska Aija Ģeometrija
Vienkāršu datorvadāmu ierīču būve un programmēšana Gorbāns Imants Informātika
Vienkāršu datorvadāmu ierīču būve un programmēšana Gorbāns Imants Datorzinības
Vienkāršu datorvadāmu ierīču būve un programmēšana Gorbāns Imants Fizika
Viltīgie grafiki Verza Andrejs Algebra
Viltīgie grafiki Verza Andrejs Matemātika
Vingrinājumi krievu valodā par tēmu “Darbības vārds” 8. - 10.klasei Cara Tatjana Svešvaloda
Vingrinājumi latviešu valodas I konjugācijas darbības vārdu apguvei cittautiešiem Mackēviča Arta,Kaže Raimonds Latviešu valoda
Vingrinājumi un pārbaudes darbi vācu valodā par tēmām “Lietvārds un prievārds” Šīraka Vera Vācu valoda
Vingrinājumi un pārbaudes darbi vācu valodā par tēmu “Darbības vārda laiki” 6. - 9.klasēm. Šīraka Vera Vācu valoda
Virtuālā bioloģija jeb bioloģija internetā Birziņa Rita,Kalviškis Kārlis Bioloģija
Vispārēju jēdzienu un prasmju pilnveidošana jaunāko un vidējo klašu skolēniem uz dabaszinību materiāla bāzes. Brice Silvija,Šķēle Diāna,Šiltere Regīna,Zargeviča Vija,Vaivade Vineta,Zālīte Silvija Bioloģija
Vispārēju jēdzienu un prasmju pilnveidošana jaunāko un vidējo klašu skolēniem uz dabaszinību materiāla bāzes. Brice Silvija,Šķēle Diāna,Šiltere Regīna,Zargeviča Vija,Vaivade Vineta,Zālīte Silvija Dabaszinības
Vispārēju jēdzienu un prasmju pilnveidošana jaunāko un vidējo klašu skolēniem uz dabaszinību materiāla bāzes. Brice Silvija,Šķēle Diāna,Šiltere Regīna,Zargeviča Vija,Vaivade Vineta,Zālīte Silvija Fizika
Vispārēju jēdzienu un prasmju pilnveidošana jaunāko un vidējo klašu skolēniem uz dabaszinību materiāla bāzes. Brice Silvija,Šķēle Diāna,Šiltere Regīna,Zargeviča Vija,Vaivade Vineta,Zālīte Silvija Vides izglītība
Vispārēju jēdzienu un prasmju pilnveidošana jaunāko un vidējo klašu skolēniem uz dabaszinību materiāla bāzes. Brice Silvija,Šķēle Diāna,Šiltere Regīna,Zargeviča Vija,Vaivade Vineta,Zālīte Silvija Vides mācība
Vispārēju jēdzienu un prasmju pilnveidošana jaunāko un vidējo klašu skolēniem uz dabaszinību materiāla bāzes. Brice Silvija,Šķēle Diāna,Šiltere Regīna,Zargeviča Vija,Vaivade Vineta,Zālīte Silvija Vides zinības
Vispārīgi atzinumi par valodu Pētersons Andris,Āboltiņa-Auziņa Ilze Latviešu valoda
Vispārīgi norādījumi par datorprogrammu Maple vidusskolas matemātikas kursā Kalis Harijs,Ruļuka Diāna Matemātika
Vispārizglītojošām skolām piemērotu datorizētās projektēšanas (CAD) programmu salīdzinoša analīze Kaņeps Jānis Informātika
Vispārizglītojošām skolām piemērotu datorizētās projektēšanas (CAD) programmu salīdzinoša analīze Kaņeps Jānis Datorzinības
Visual Basic 5.0 pamati Karnītis Ģirts Datorzinības
Visual Basic 5.0 pamati Karnītis Ģirts Informātika
Visual Basic 5.0 pamati Karnītis Ģirts Informātika un datori
Visual Basic 5.0 pamati Karnītis Ģirts Lietišķā informātika
Visual Basic skolā (Papildinātā versija) Jaunbergs Andris Datorzinības
 
© Mykoob Lietošanas noteikumi  Ierosinājumi  Kontaktinformācija