hidden_loading.gif Lūdzu uzgaidiet..
 

LIIS Mācību materiāli

Materiāli ir izstrādāti Latvijas izglītības informatizācijas sistēmas projekta ietvaros ar Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu.

 
Priekšmeti
Filtrēt pēc:      Meklēt
 
Visas datnes
Algebra
Anatomija
Angļu valoda
Apkārtnes un dabas mācība
Astronomija
Bioloģija
Biomehānika
Cilvēks. Daba. Sabiedrība
Dabaszinības
Datorzinības
Ekonomika
Ētika
Fakultatīvās nodarbības
Filozofija
Fizika
Fizkultūra
Folklora
Franču valoda
Ģeogrāfija
Ģeometrija
Ievads ekonomikā
Informātika
Informātika un datori
Ķīmija
Kultūras vēsture
Latviešu valoda
Lietišķā informātika
Literatūra
Loģika
Mājturība
Mākslas vēsture
Matemātika
Medicīna
Mūzika
Pedagoģija un psiholoģija
Politika un tiesības
Programmēšana
Psiholoģija
Rokdarbi
Statistika
Svešvaloda
Tehniskā grafika
Vācu valoda
Veselības mācība
Vēsture
Vides izglītība
Vides mācība
Vides zinības
Vizuālā māksla
Zviedru valoda
 
 
Materiāla nosaukums Autors Kategorija
Lapa 5 no 26, Kopā 770 ieraksti
Diferencēts paaugstinātas grūtības pakāpes uzdevumu krājums vidējo klašu skolēniem (PCK 2003./04.mg.) Daļecka Maruta,Andžāns Agnis Ģeometrija
Diferencēts paaugstinātas grūtības pakāpes uzdevumu krājums vidējo klašu skolēniem (PCK 2003./04.mg.) Daļecka Maruta,Andžāns Agnis Algebra
Diferencēts paaugstinātas grūtību pakāpes uzdevumu krājums ar atrisinājumiem matemātikā 5.-8. klašu skolēniem Andžāns Agnis,France Inga Ģeometrija
Diferencēts paaugstinātas grūtību pakāpes uzdevumu krājums ar atrisinājumiem matemātikā 5.-8. klašu skolēniem Andžāns Agnis,France Inga Matemātika
Diferencēts paaugstinātas grūtību pakāpes uzdevumu krājums ar atrisinājumiem matemātikā 5.-8. klašu skolēniem Andžāns Agnis,France Inga Loģika
Diferencēts paaugstinātas grūtību pakāpes uzdevumu krājums ar atrisinājumiem matemātikā 5.-8. klašu skolēniem Andžāns Agnis,France Inga Algebra
Diferenciālvienādojumi Čerāne Silvija Matemātika
Diferenciālvienādojumi un modeļi Čerāne Silvija Matemātika
Dinamiskās datu struktūras Lūse Aija,Lūsis Reinis Programmēšana
Dinamiskās datu struktūras Lūse Aija,Lūsis Reinis Informātika un datori
Dinamiskās datu struktūras Lūse Aija,Lūsis Reinis Informātika
Drošība kibertelpā Kovaļevska Rita Datorzinības
Drošība kibertelpā Kovaļevska Rita Informātika
Dullais Didzis - fizikas apmācības materiāls Romanovskis Tomass Fizika
Eksperimentāla mācību programma tehniskajā grafikā Kaņeps Jānis Tehniskā grafika
Eksperimentāls mācību līdzeklis “Tehniskajā grafikā” vidusskolām Kaņeps Jānis Tehniskā grafika
Eksperimentāls mācību līdzeklis “Tehniskajā grafikā” vidusskolām Kaņeps Jānis Lietišķā informātika
Ekstrēmu uzdevumi Cibulis Andrejs Matemātika
Ekstrēmu uzdevumu risināšanas metodes Andžāns Agnis,Vasiļevska Aija,Ramāna Līga Matemātika
Ekstrēmu uzdevumu risināšanas metodes Andžāns Agnis,Vasiļevska Aija,Ramāna Līga Ģeometrija
Ekstrēmu uzdevumu risināšanas metodes Andžāns Agnis,Vasiļevska Aija,Ramāna Līga Algebra
Elektroniskais pasts Mežis Tālivaldis Informātika
Elektroniskais pasts Mežis Tālivaldis Datorzinības
E-mācību vides Atutor 1.3 instalēšana Začs Jānis Datorzinības
English isn't boring, it's scoring! Angļu valodas apmācība Babra Elita,Savicka Inga Angļu valoda
Ētika Marcinkēviča Kristīne,Soldatenko Anna,Levāne Kristīne,Spurava Solveiga Ētika
Filozofijas vēsture Mačāns Raimonds Vēsture
Filozofijas vēsture Mačāns Raimonds Filozofija
Filozofijas vēsture vidusskolām Ratenieks Guntars,Mačāns Raimonds Vēsture
Filozofijas vēsture vidusskolām Ratenieks Guntars,Mačāns Raimonds Filozofija
 
© Mykoob Lietošanas noteikumi  Ierosinājumi  Kontaktinformācija