hidden_loading.gif Lūdzu uzgaidiet..

Mācību sociālais tīkls

Mykoob mācību sociālais tīkls ir būtisks atbalsts skolām, kas uzlabo un modernizē mācību procesu. Sistēma nodrošina informācijas pieejamību un analīzi, kas ir būtisks ieguvums izglītības sektoram kopumā. Pamatmērķi ir palielināt vecāku informētību par skolā notiekošajiem procesiem, strukturizēt bērnu skolas gaitas, atvieglot pedagogiem atskaišu sagatavošanu un automatizēt skolas ikdienas darbus.

Ieviešot šo informācijas sistēmu, ir iespējams pilnībā aizstāt tradicionālo papīra žurnālu ar elektronisku vērtējumu un apmeklējumu reģistru, padarot mācību procesu vienkāršāku un strukturizētāku.

Vērtējumi un apmeklējums

Izglītojamo vērtējumi un apmeklējums tiek attēlots gan grafiski, gan tabulās, sniedzot analītisku informāciju par izglītojamo izaugsmi. Papildus, vecākiem ir iespēja saņemt informāciju par vērtējumiem un kavējumiem uz mobilo tālruni. Pedagogiem semestru noslēgumos automatizēti tiek aprēķinātie vidējie vērtējumi, tādā veidā atvieglojot liecību sagatavošanu.

Nodarbību saraksts

Skolas var pašrocīgi sastādīt stundu plānu, ievadot nodarbību laikus. Nodarbību plāns tiek attēlots skolēniem, vecākiem un pašiem pedagogiem. Līdz ar to vecāki ir vienmēr informēti par izmaiņām bērna dienas plānā. Balstoties uz šo plānotāju, pedagogi var saplānot savu darbu visa mācību gada garumā.

Mājas darbi

Sadaļas galvenā funkcija ir vecākiem uzskatāmi attēlot bērnam uzdoto mājasdarbu sarakstu, lai varētu pamudināt izglītojamo uz mājasdarbu pildīšanu. Katram mājasdarbam vai kursa darbam tiek norādīts izpildīšanas datums, tematika un apraksts, tādā veidā nodrošinot izglītojamam strukturizētu izpildāmo darbu sarakstu.

Iekšēja saziņas sistēma

Šis ir veids, kā veicināt pedagogu un bērnu vecāku komunikāciju. Bieži, informācijas trūkuma dēļ, saziņa ir apgrūtināta – nav zināms pedagogu telefona numurs vai elektroniskā pasta adrese. Tādēļ šajā sistēmā kontaktu saraksts katram lietotājam tiek izveidots automātiski. Tas nozīmē, ka katram vecākam kontaktu sarakstā ir visi pedagogi, kas viņu bērniem māca kādu priekšmetu.

Mācību materiāli

Pedagogiem ir iespējams pievienot mācību materiālu visdažādākajos formātos – dokumentus, attēlus, tabulas, tādā veidā nodrošinot skolēnam pieeju mācību materiāliem no jebkura datora ar interneta pieslēgumu. Izglītojamie veiktos mājasdarbus var iesniegt pedagogam ielādējot tos sistēmā.

© Mykoob Lietošanas noteikumi  Ierosinājumi  Kontaktinformācija